CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thủ tục công nhân tuyên truyền viên pháp luật
04/01/2023 02:28:45

Thủ tục công nhân tuyên truyền viên pháp luật Lĩnh vực: Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã Cách thức thực hiện: UBND cấp xã Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch. Lệ phí: Đối tượng thực hiện: Tổ chức Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật. CÁC BƯỚC Định kỳ tháng 9 hàng năm, công chức tư pháp - hộ tịch chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cấp xã thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật; các quy định về công nhận tuyên truyền viên pháp luật tới cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn cơ sở để tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên truyền viên pháp luật. Căn cứ danh sách tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên truyền viên pháp luật từ địa bàn cơ sở, thực trạng đội ngũ công chức của Ủy ban nhân dân cấp xã và nhu cầu xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, công chức tư pháp - hộ tịch rà soát, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật. HỒ SƠ - Thành phần hồ sơ: Danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. CĂN CỨ PHÁP LÝ + Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; + Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; + Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. II – Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Lĩnh vực: Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã Cách thức thực hiện: UBND cấp xã Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của công chức tư pháp - hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. Lệ phí: Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân Kết quả thực hiện: Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. CÁC BƯỚC Khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật theo quy định, công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. HỒ SƠ - Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. CĂN CỨ PHÁP LÝ + Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; + Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; + Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4025
Trước & đúng hạn: 4025
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 14:28:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIM LIÊN - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Ngọc Uông - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0936.444.112

Email:

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 8,661