NÔNG THÔN MỚI
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN 18 TIÊU CHÍ XDNTM NÂNG CAO NĂM 2021 XÃ KIM LIÊN
20/12/2021 12:00:00

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN 18 TIÊU CHÍ XDNTM NÂNG CAO NĂM 2021 XÃ KIM LIÊN

Chiều ngày 14/12/2021 Ban chỉ đạo XD NTM Ban chỉ đạo XD NTM tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Kim Liên.

Về dự hội nghị thẩm định

Ở Tỉnh có Đ/c Huỳnh Tuấn Dương - Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh, trưởng đoàn, cùng các đồng chí thành viên trong đoàn;

Ở huyện có Đ/c Phạm Viết Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện cùng các Đ/c trong BCĐ xây dựng NTM huyện;

Ở xã có Đ/c Nguyễn Văn Huyến – bí thư Đảng bộ - Trưởng Ban chỉ đạo, các Đ/c Ban quản lý cùng 7 tiểu ban phát triển nông thôn mới nâng cao các thôn.

Kim Liên là xã thuần nông có diện tích tự nhiên là 839,1 ha, trong đó diện tích nông nghiệp là 308,44 ha, đất phi nông nghiệp 530,66 ha. Xã có 7 thôn, gồm: (Lương Xá Nam, Lương Xá Bắc, Cổ Phục Bắc, Cổ Phục Nam, Vân Dương, Cống Khê và Phương Tân); xã có 3.650 hộ và 11.778 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 394 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ (07 chi bộ nông thôn, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Công an và 01 chi bộ Dân quân cơ động); Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu được 14 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ.

Sau 02 năm kể từ khi xã Kim Liên được thừa nhận lại là xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay việc triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới nâng cao, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện, sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp và con em quê hương trên mọi miền đất nước; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kim Liên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay xã đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật như sau:

Ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM nâng cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM; Các tổ chức chính trị, đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện Chương trình. Đảng uỷ đã thành lập, kiện toàn BCĐ xây dựng NTM; Thành lập, kiện toàn Ban phát triển thôn. Ban chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông qua hệ thống loa truyền thanh; pano, áp phích tại các khu công cộng và các khu dân cư trên địa bàn xã; Thông qua các hội nghị, buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, qua đó, tạo nên sự đồng thuận cao trong nhân dân. Kết quả công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó tích cực tham gia đóng góp kinh phí, hiến đất xây dựng NTM nâng cao. Công tác tập huấn về xây dựng NTM nâng cao luôn được quan tâm, hàng năm có lớp tập huấn do tỉnh, huyện tổ chức đều phân công lãnh đạo, cử cán bộ xã, thôn tham gia đầy đủ và cung cấp tài liệu để tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về xây dựng NTM nâng cao.

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tổng kinh phí đã thực hiện

29.200 triệu đồng

- Ngân sách cấp trên

6.000 triệu đồng

chiếm 20,6%

- Ngân sách xã

21.500 triệu đồng

chiếm 73,6%

- Nhân dân đóng góp

- Tài trợ, ủng hộ

1.200 triệu đồng

500 triệu đồng

chiếm 4,1 %

chiếm 1,7%

Xã Kim Lương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, xã Kim khê đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và xã Kim Liên được UBND tỉnh thừa nhận lại năm 2020.

Qua một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương trách nhiệm hội nghị đã nhất trí cao kết quả đánh giá 18/18 tiêu chí đều đạt. Đề nghị cấp trên ra quyết định công nhận xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3917
Trước & đúng hạn: 3917
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 16:18:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIM LIÊN - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Ngọc Uông - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0936.444.112

Email:

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0